wp7cf59b2d.png

Ank van der Meer

 

is werkzaam als projectontwikkelaar bij de OsiraGroep wonen zorg en welzijn in Amsterdam.

 

 

E ankvandermeer@hw15.nl

M  06-53782485

Franke van den Broek

 

is hoofd van de interieurgroep van de Jong Gortemaker Algra Architecten en Ingenieurs in Rotterdam.

 

 

E   fwam.vdbroek@djga.nl

M  06-10000211

Eveline Hinfelaar

 

eve(n)|n=3

Advies en ontwerp van huisvestings- en werkplekconcepten gericht op de strategische ontwikkeling, de bedrijfscultuur en de werkprocessen van een organisatie

 

E e.hinfelaar@eve-n.nl

M  06-24656833

W www.eve-n.nl

Ineen Ontwerp is uiteen.

Voor nadere informatie: